Generalforsamling 1. november 2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i sejlklubben Tokosten

 

LØRDAG d. 01 NOVEMBER 2014.
Klokken 11:00 i klubhuset, Sejlklubvej 18, 2450 København SV.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år (eftersendes).
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. (1 stk.)
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand. Per modtager genvalg. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bo modtager genvalg. Jan modtager ikke genvalg.
 8. Hvert år vælges én 1. suppleant og én 2. suppleant. Evald Bruhn og Sigurdur modtager genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant. Revisorer Michael Holkenfeldt og Benny Pedersen modtager genvalg.
 10. Valg af udvalg.
 11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par stykker smørrebrød, og en øl eller vand.

Hvis man ønsker at deltage i dette arrangement, skal tilmelding ske på opslag i klubhuset senest søndag 26-10-2014 kl.16:00 ( max. 2 personer pr. medlemskab.)

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 18 år som ikke er i kontingent / pladslejerestance.

Vel mødt
Bestyrelsen

Indkaldelse generealforsamling 2014 i printervenlig udgave.